Helge Melkvik, Daglig leder

Har du opprettet fremtidsfullmakt?

Daglig leder, Helge Melkvik

Fremtidsfullmakt er et tema som opptar mange av våre medlemmer. Kort forklart kan du si at en fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på skal ivareta dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

I en fremtidsfullmakt kan du bestemme:

  • Hvem som skal disponere dine konti og betale dine regninger

  • Hva som skal skje med bolig, hytte og andre verdier du har

  • Hvordan eventuelle gaver og forskudd på arv skal fordeles

Vi får mange spørsmål om vi kan bistå. Det har vi dessverre ikke lov til. 

Du kan opprette fremtidsfullmakt selv, men det er viktig at den følger kravene til innhold og utforming.
Vi anbefaler at du kontakter en advokat som har erfaring med dette. Det kan lønne seg.

Før fremtidsfullmakten sendes Personellservice må den være stadfestet av Statsforvalteren.
Med stadfestet menes at Statsforvalteren utsteder en attest som viser at fremtidsfullmakten er gyldig.

Klikker du på lenken under finner du mye informasjon om fremtidsfullmakt på sidene til Statsforvalteren:

https://www.statsforvalteren.no/portal/vergemal/fremtidsfullmakt/