Spareforening

Personellservice Trøndelag er en spareforening og har derfor andre regler å forholde seg til enn en ordinær bank. 

Personellservice Trøndelag har ikke bankkonsesjon, og kan heller ikke være medlem av Bankenes sikringsfond. Derfor kommer ikke innskuddene inn under sikringsfondets innskuddsgaranti, og vi er ikke underlagt alminnelige kapitaldekningskrav eller vanlig tilsyn fra myndighetene.

Vi har stor respekt for at det er våre medlemmers sparepenger vi er vist tilliten til å forvalte. Det gjør vi ved å drive en forsiktig og trygg virksomhet. Det har vi gjort helt siden 1948.